Panel 1

Aanleiding

Regionale Energie Strategie

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uit te stoten (in vergelijking met 1990). Dat hebben ze met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons eigen Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken. Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen: Alle sectoren en alle regio’s.

Wij de bewoners van de buurtschappen Larense Broek en Bekmanshoek – ‘t Veller maken ons zorgen over de mogelijke komst van een windmolenpark. Aanleiding zijn kaartjes waarop 50 windmolens zijn ingetekend in het buitengebied van Laren en Lochem.

Panel 2

Wie zijn wij

Stichting buurtbelangen Larense Broek en omstreken staat voor: 

Het behartigen van de belangen vd bewoners van de buurtschap. In het bijzonder door het handhaven en waar mogelijk verbeteren van het leefmilieu van mensen, flora, fauna.

Ruim 15 jaar geleden opgericht toen er ook al plannen voor het plaatsen van windmolens waren.

Vanuit de stichting maken we ons grote zorgen over:

  • de plannen in de regio / gemeente Lochem voor de opwekking van zonne- en windenergie;
  • het proces wat hiervoor doorlopen wordt;
  • hoe de gemeente Lochem binnen de regio opkomt voor haar eigen inwoners/ haar eigen gebied.
Panel 3

Steun onze stichting!

Vul hieronder je gegevens in, daarmee steun je onze doelstellingen.

Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van de vlag.

Dank voor je steun!

Panel 4 Placeholder