Over ons

Waarom is er een Stichting Buurtbelangen Larense Broek e.o.

De stichting heeft ten doel:

  1. Het behartigen van de belangen van de bewoners van de buurtschappen Larense Broek en Bekmansbroek – ’t Veller te laren, gemeente Lochem, in het bijzonder door het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu van mensen, flora en fauna in de buurtschappen.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door alert te zijn op ontwikkelingen die dit leefmilieu kunnen verbeteren of aantasten, in overleg te treden ,et de bij deze ontwikkelingen betrokken private en publieke partijen en voorts al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord, het voeren van procedures daaronder in ieder geval begrepen.
Locatie van de buurtschappen

Steun ons!

Vul hieronder je gegevens in, daarmee steun je onze doelstellingen.

Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van de auto.

Dank voor je steun!