Nieuws

Stichting Buurtbelangen Larensebroek e.o. zegt de samenwerking met LochemEnergie op

Dit besluit is gebaseerd op de initiatieven van LochemEnergie, die gericht zijn op het faciliteren en mede financieren van grootschalige windturbines zoals in Exel en in Deventer. Wij hebben onze zienswijze hierover eerder uitvoerig gemotiveerd. Wij blijven het onverstandig vinden om dergelijke grootschalige projecten door te zetten, ondanks het gemis aan draagkracht van de lokale bevolking. Zoals verwacht zien wij nu al dat de cohesie in de buurten onder druk staan, voordat er een besluit  is genomen.

Wij hebben geprobeerd om in constructief overleg LochemEnergie op andere gedachten te brengen en haar standpunt over grootschalige windprojecten te herzien. Wij zien geen signalen dat er sprake is van voortschrijdend inzicht.
Wij blijven vasthoudend in onze doelstelling om het welzijn en leefbaarheid van onze buurten voorop te stellen en willen duidelijkheid scheppen aan onze achterban; wij schorten de samenwerking met Lochem Energie dan ook op tot het moment dat grote windturbines van de baan zijn.

Gemeente Lochem reageert op vragen zoekgebied Rijssen-Holten

Beste buurtgenoten,

In onze laatste nieuwsbrief hebben we jullie geinformeerd over de recente plannen van het college van Rijssen-Holten betreffende de vastgestelde aanwijzing van een gebied als zoekgebied voor windmolens. Dit gebied strekt zich uit ten zuiden van de A1, van de gemeentegrens met Deventer tot aan de verzorgingsplaats de Bolder. Het grenst aan de noordzijde van onze buurt, van de kruising Larenseweg/Schipbeek tot aan Rietdijk/Bolsbeek.

Aangezien wij onaangenaam verrast waren door deze plannen hebben wij contact gezocht met de Gemeente Lochem om antwoord te krijgen op een aantal vragen.

Hieronder is de reactie van de Gemeente Lochem te vinden

Plannen LochemEnergie a/d Papenslagweg

De plannen van LochemEnergie om aan de Papenslagweg drie industriële windturbines te plaatsen hebben ons als Stichting enorm teleurgesteld. Ze roepen vragen op over volksgezondheid, financiële belangen en inspraak. Middels een brief gericht aan het bestuur van LochemEnergie vragen wij om een gesprek waarin we de hierdoor ontstane situatie willen bespreken.

De brief treft u hieronder aan:

Informatieavond energie en landschap – 06 april in Zaal de Wippert

We worden allemaal uitgedaagd om onze hoge energiekosten naar beneden te brengen. Een belangrijke maatregel is het isoleren van ons huis. Dit is een van de onderwerpen op de informatieavond voor onze buurt op donderdag 6 april 2023.
Als gevolg van onze buurt energie strategie (BES) zijn werkgroepen gevormd ter verbetering van ons landschap en energieopwekking binnen onze buurt.

Besparen op energieverbruik
Door de huidige situatie in de wereld kunnen we geconfronteerd worden met torenhoge energiekosten.
Alhoewel er op dit moment vanuit de overheid een plafond is ingesteld, zijn de energiekosten vanaf 2024 nog een groot vraagteken.
Het is dus van belang te onderzoeken wat je als individu kunt doen om je energieverbruik te beperken. Er zijn een aantal mogelijkheden:

 • Isoleren
 • Verminderen van elektriciteitsverbruik
 • Verminderen van gasverbruik 

Op deze avond zal Martijn Haitink ons meer vertellen over het isoleren en energieneutraal maken van oude panden. Martijn is monumentencoach voor de gemeente Lochem, en heeft veel kennis van deze materie.
Naast Martijn zal de Gemeente Lochem aanwezig zijn om u te informeren over bijstand en subsidies met betrekking tot energiebesparing.

Bevorderen van ons mooie landschap
Het behoud van ons kenmerkende broeklandschap ligt ons na aan het hart. Deze unieke buurt waar wij niet alleen zelf, maar ook veel bezoekers van genieten.
De werkgroepen die met dit behoud en verbetering van ons landschap bezig zijn zullen de laatste stand van zaken presenteren.
We hebben het over:

 • aanleggen van poelen,
 • streekeigen erf-inrichting,
 • bloemrijke bermen,
 • herstel wegbeplanting
 • historische wandel- / fietsroute

Naast een update over deze onderwerpen is er informatie over subsidiemogelijkheden en beschikbare cursussen.

Deze thema-avond vindt plaats op:

 • Datum: Donderdag 6 april 2023
 • Tijd: aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur
 • Locatie: Zaal de Wippert, Wippert 6, Kring van Dorth (Laren)

De avond is gratis toegankelijk voor Buurtgenoten van Larensebroek, Bekmansbroek & ’t Veller. Andere belangstellenden zijn ook welkom.
Stuur deze uitnodiging dus gerust door naar je buren, familie of andere bekenden. Verzoek om vooraf aan te melden bij Stichting Larensebroek via emailadres stichting.larensebroek@gmail.com

Thema-avond Isoleren, zonnepanelen, warmtepomp (Energiecafé)

Verduurzamen, iedereen krijgt hier mee te maken. Maar hoe maak je een plan voor je eigen woning? Na een succesvol energiecafé in november 2022 komt er een vervolg met de eerste thema-avond. Uit de interesse behoeften van de bezoekers van het energiecafé zullen de volgende onderwerpen centraal staan tijdens de eerste thema-avond: 

 • Isoleren
 • Zonnepanelen/salderen
 • Warmtepomp/hybridepomp

Tijdens de avond zullen de volgende sprekers aan het woord komen, waarbij er vooral ook ruimte is voor al uw vragen: CARMEN HUNGER: Verduurzaam specialist WOAB, zal uitleg geven over de werkwijze van WOAB om in vijf stappen te komen naar een duurzame woning. JEROEN BRUGGINK:  is bouwkundig adviseur (Breon Bouwadvies) zelfstandig werkend vanuit de Achterhoek en biedt bouwadvies, tekenwerk en presentatie onder één dak. RICHARD BLUEMINK: is al sinds 1996 onafhankelijk specialist op het gebied van Bouwbesluit en bouwfysica. Vanuit zijn éénmanszaak in Groenlo bediend hij de klant van adviezen, berekeningen en metingen.  De thema-avond vindt plaats op:

Dinsdag 28 februari a.s.

Kulturhus het Kruispunt, Verwoldseweg 1 te Laren Gld.

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

 De avond is gratis toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. 
Stuur deze uitnodiging dus gerust door naar je buren, familie of andere bekenden. Verzoek om vooraf aan te melden bij Wakker Laorne via emailadres duurzaamheid@wakkerlaorne.nl of telefonisch via 06‑12616129 (Hendri Eggink).

Windpark Papenslagweg

Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en energiebedrijf Pure Energie uit Enschede – hebben een initiatief voor drie moderne windmolens in de gemeente Lochem: Windpark Papenslagweg. De windmolens zijn beoogd in het gebied ten oosten van Exel, nabij de Papenslagweg.  

Stand van zaken, inloopavond en video
Windpark Papenslagweg verkeert in een pril stadium. Er lopen nog geen formele procedures om een vergunning hiervoor te verkrijgen. Op de website www.windparkpapenslagweg.nl ziet u een video waarin meer toelichting wordt geven op het initiatief en hoe men de omgeving hierbij wil betrekken.

Verder houden de initiatiefnemers een inloopavond voor iedereen die nadere informatie wil of in gesprek wil (met de initiatiefnemers). Deze inloopavond is op:

 • Datum: 9 februari 2023
 • Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur
 • Locatie: Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1 in Laren

Publieksvriendelijke actie tegen het initiatief
De klankbordgroep Energie houdt een publieksvriendelijke actie voor diegene die tegen de komst van de windmolens zijn.

 • Datum: 9 februari 2023
 • Tijd: vanaf 19.00 uur
 • Locatie: voor het Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1 in Laren

Thema-avond verduurzamen

Verduurzamen, iedereen krijgt hier mee te maken. Maar hoe maak je een plan voor je eigen woning? Na een succesvol energiecafé in november 2022 komt er een vervolg met de eerste thema-avond. Uit de interesse behoeften van de bezoekers van het energiecafé zullen de volgende onderwerpen centraal staan tijdens de eerste thema-avond: 

 • Isoleren
 • Zonnepanelen/salderen
 • Warmtepomp/hybridepomp

Tijdens de avond zullen de volgende sprekers aan het woord komen, waarbij er vooral ook ruimte is voor al uw vragen: CARMEN HUNGER: Verduurzaam specialist WOAB, zal uitleg geven over de werkwijze van WOAB om in vijf stappen te komen naar een duurzame woning. JEROEN BRUGGINK:  is bouwkundig adviseur (Breon Bouwadvies) zelfstandig werkend vanuit de Achterhoek en biedt bouwadvies, tekenwerk en presentatie onder één dak. RICHARD BLUEMINK: is al sinds 1996 onafhankelijk specialist op het gebied van Bouwbesluit en bouwfysica. Vanuit zijn éénmanszaak in Groenlo bediend hij de klant van adviezen, berekeningen en metingen.  De thema-avond vindt plaats op:

Dinsdag 28 februari a.s.

Kulturhus het Kruispunt, Verwoldseweg 1 te Laren Gld.

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

 De avond is gratis toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. 
Stuur deze uitnodiging dus gerust door naar je buren, familie of andere bekenden. Verzoek om vooraf aan te melden bij Wakker Laorne via emailadres duurzaamheid@wakkerlaorne.nl of telefonisch via 06‑12616129 (Hendri Eggink). Namens de werkgroep Duurzaamheid 
Wakker Laorne, Belangenvereniging Exel en omstreken, Stichting Larensebroek eo.

Werkgroep Geschiedenis van de Broek gronden

Onze BES plan gaat uit van een eigen invulling van de energietransitie waarbij het landschap leidend is. Het is dus uitermate belangrijk dat wij weten wat de geschiedenis is van de “broek “landen. Oorspronkelijk is een “broek” een laaggelegen gebied dat nat blijft door grondwater of door het overstromen van een aanwezige rivier of beek. Door de jaren heen is ons buurtterritorium geëvolueerd tot een fraai coulissen landschap met landbouwgronden. Het is meer dan de moeite waard om te laten zien hoe dit gebied de afgelopen 100 jaar is ontstaan., immers wie het verleden kent, begrijpt het heden en kan de toekomst vorm geven. 

De werkgroep onderkent dit belang en is bezig om een wandel/fietsroute in ons gebied te maken waarbij op een educatieve wijze de geschiedenis aan de hand van markeringen wordt uitgelegd. Om alvast een impressie te geven verwijzen wij u naar de bijlage. 

Wilt u ook meehelpen stuur dan een mailtje naar: stichting.larensebroek@gmail.com

Wegbeplanting en bloeiende bermen in Larense broek

In samenwerking met de St. Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Lochem  is de werkgroep  druk bezig om  beplanting en de diversiteit in onze buurt te verbeteren. 

De diversiteit in de bermen werd door de jaren heen minder doordat het maaibeleid te intensief en te rigoureus werd uitgevoerd. Zo wordt het beheer en onderhoud op de Tunnelweg niet goed genoeg uitgevoerd en worden de jonge bomen die er staan bedreigd. Op de  Kempstraat en de Hardegoorsdijk werden bomen gekapt en niet her plant. Circulus heeft recent op de Schoolweg bomen herplant maar het inzaaien van bermen is afgelopen zomer mislukt omdat een ingeschakelde onderaannemer al het zaaigoed van vorige jaar weer heeft gemaaid. De afstemming met de gemeente Lochem en Circulus is inmiddels verbeterd.  

Afgelopen zomer hebben de leden van de werkgroep ons buurtgebied geïnventariseerd op wat mogelijk is om wegbeplanting en zaailingen aan te brengen. Zo hebben we de zaailingen gemarkeerd die naast slechte bomen staan zodat op natuurlijke wijze er weer een boom kan groeien. En met het maaien van Tunnelweg en Kempstraat was iemand van de groep aanwezig om de onderaannemer te begeleiden in het maaien.

Er is nog veel te doen en als u mee wilt helpen kan dat natuurlijk, u kunt dat per mail aan ons opgeven

Goed energievoorbeeld doet goed voorbeeld volgen!

Beste buurtgenoten,

Na de periode van buurtplannen en de informatie daarover is het nu zaak om door te pakken en daarmee staat het jaar 2022 in het teken van concrete uitvoering. Diverse buurtgenoten hebben al een warmte-of hybridepomp geplaatst of hebben plannen daarvoor. De plaatsing van zonnepanelen op huizen en bedrijven in ons BES gebied is onderhand goed zichtbaar geworden. Dergelijke activiteiten worden ook steeds interessanter door de forse stijging van de energieprijzen en de mogelijkheden voor subsidie. Kortom tijd om te overwegen om mee te doen en de goede voorbeelden te volgen.  

Laat uw buren u vertellen hoe zij dit hebben aangepakt, wat kost het? wat gaat het opleveren ? waar moet ik op letten ? etc. etc. alledaagse vragen beantwoord door mensen uit de buurt ! Onder begeleiding van deskundigen van Lochem Energie vertellen zij u graag meer. Dit hoeft zich niet te beperken tot genoemde voorbeelden maar kan ook gaan over andere energie onderwerpen.

Wij informeren u graag op een informele manier en als het even kan en bij voldoende deelname in ons buurtcafé “de Wippert* . Wij zijn van plan om steeds een avond te wijden aan elk van de technieken die op dit moment al interessant zijn voor onze buurt. Daarbij wordt niet alleen de techniek zelf besproken maar gaan wij ook in op de praktische en financiële aspecten en u kunt met ter zake deskundigen spreken over uw eigen mogelijkheden.

Wij vragen u vriendelijk om ons binnen 2 weken per e-mail te informeren voor welk van de volgende technieken u belangstelling heeft zodat wij u te zijner tijd kunnen uitnodigen om de betreffende avond(en) bij te wonen:

 • Zonnepanelen op eigen dak (kleinschalig) of deelname in opbrengst van panelen elders (postcoderoos) 
 • Warmtepompen en hybride warmtepompen
 • Isolatiemaatregelen

Laat uw interesse blijken door aanmelding op:  stichting.larensebroek@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en email adres en welk onderwerp uw belangstelling heeft .

Wij hopen u op een (of meer) van de avonden te kunnen begroeten.

Werkgroep Energie van Stichting Buurtbelangen Larense Broek e.o.