Werkgroep Geschiedenis van de Broek gronden

Onze BES plan gaat uit van een eigen invulling van de energietransitie waarbij het landschap leidend is. Het is dus uitermate belangrijk dat wij weten wat de geschiedenis is van de “broek “landen. Oorspronkelijk is een “broek” een laaggelegen gebied dat nat blijft door grondwater of door het overstromen van een aanwezige rivier of beek. Door de jaren heen is ons buurtterritorium geëvolueerd tot een fraai coulissen landschap met landbouwgronden. Het is meer dan de moeite waard om te laten zien hoe dit gebied de afgelopen 100 jaar is ontstaan., immers wie het verleden kent, begrijpt het heden en kan de toekomst vorm geven. 

De werkgroep onderkent dit belang en is bezig om een wandel/fietsroute in ons gebied te maken waarbij op een educatieve wijze de geschiedenis aan de hand van markeringen wordt uitgelegd. Om alvast een impressie te geven verwijzen wij u naar de bijlage. 

Wilt u ook meehelpen stuur dan een mailtje naar: stichting.larensebroek@gmail.com