Buurt Energie Strategie

Met het door ons ontwikkelde Buurt Energie Strategieplan beogen wij op een constructieve en positieve manier de planvorming van energiebesparing en duurzame energie in het Larense Broek e.o. vorm te geven met behoud van ons natuurlandschap.

Gesprek met wethouder Henk van Zeijts

We kijken terug op een goed gesprek met wethouder Henk van Zeijts, we worden gezien als serieuze gesprekspartner. Het feit dat we al zoveel steun krijgen uit de buurtschappen laat hem zien dat we niet lijdzaam toezien maar de belangen van de achterban serieus vertegenwoordigen.

In onze nieuwsbrief informeren wij onze achterban over de uitkomsten van het gesprek met wethouder Henk van Zeijts, de enquete van de gemeente Lochem en de verdere acties van de stichting.

Wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in!

Informatieavond

Op dinsdagavond 29 oktober organiseerden wij een informatiebijeenkomst om de bewoners van Larense Broek, Bekmansbroek en ’t Veller te informeren over de mogelijke plannen van een windmolenpark in dit gebied.

De opkomst was groot, zo’n 170 aanwezigen kregen alle informatie te horen over de Regionale Energie Strategie, windturbineplannen en de gezondheidsaspecten van de windturbines in de nabijheid van woningen. Een geslaagde avond, waarbij iedereen er (nog meer) van doordrongen raakte dat deze locatie ongeschikt is.