Werkgroep Geschiedenis van de Broek gronden

Onze BES plan gaat uit van een eigen invulling van de energietransitie waarbij het landschap leidend is. Het is dus uitermate belangrijk dat wij weten wat de geschiedenis is van de “broek “landen. Oorspronkelijk is een “broek” een laaggelegen gebied dat nat blijft door grondwater of door het overstromen van een aanwezige rivier of beek. Door de jaren heen is ons buurtterritorium geëvolueerd tot een fraai coulissen landschap met landbouwgronden. Het is meer dan de moeite waard om te laten zien hoe dit gebied de afgelopen 100 jaar is ontstaan., immers wie het verleden kent, begrijpt het heden en kan de toekomst vorm geven. 

De werkgroep onderkent dit belang en is bezig om een wandel/fietsroute in ons gebied te maken waarbij op een educatieve wijze de geschiedenis aan de hand van markeringen wordt uitgelegd. Om alvast een impressie te geven verwijzen wij u naar de bijlage. 

Wilt u ook meehelpen stuur dan een mailtje naar: stichting.larensebroek@gmail.com

Wegbeplanting en bloeiende bermen in Larense broek

In samenwerking met de St. Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Lochem  is de werkgroep  druk bezig om  beplanting en de diversiteit in onze buurt te verbeteren. 

De diversiteit in de bermen werd door de jaren heen minder doordat het maaibeleid te intensief en te rigoureus werd uitgevoerd. Zo wordt het beheer en onderhoud op de Tunnelweg niet goed genoeg uitgevoerd en worden de jonge bomen die er staan bedreigd. Op de  Kempstraat en de Hardegoorsdijk werden bomen gekapt en niet her plant. Circulus heeft recent op de Schoolweg bomen herplant maar het inzaaien van bermen is afgelopen zomer mislukt omdat een ingeschakelde onderaannemer al het zaaigoed van vorige jaar weer heeft gemaaid. De afstemming met de gemeente Lochem en Circulus is inmiddels verbeterd.  

Afgelopen zomer hebben de leden van de werkgroep ons buurtgebied geïnventariseerd op wat mogelijk is om wegbeplanting en zaailingen aan te brengen. Zo hebben we de zaailingen gemarkeerd die naast slechte bomen staan zodat op natuurlijke wijze er weer een boom kan groeien. En met het maaien van Tunnelweg en Kempstraat was iemand van de groep aanwezig om de onderaannemer te begeleiden in het maaien.

Er is nog veel te doen en als u mee wilt helpen kan dat natuurlijk, u kunt dat per mail aan ons opgeven

Goed energievoorbeeld doet goed voorbeeld volgen!

Beste buurtgenoten,

Na de periode van buurtplannen en de informatie daarover is het nu zaak om door te pakken en daarmee staat het jaar 2022 in het teken van concrete uitvoering. Diverse buurtgenoten hebben al een warmte-of hybridepomp geplaatst of hebben plannen daarvoor. De plaatsing van zonnepanelen op huizen en bedrijven in ons BES gebied is onderhand goed zichtbaar geworden. Dergelijke activiteiten worden ook steeds interessanter door de forse stijging van de energieprijzen en de mogelijkheden voor subsidie. Kortom tijd om te overwegen om mee te doen en de goede voorbeelden te volgen.  

Laat uw buren u vertellen hoe zij dit hebben aangepakt, wat kost het? wat gaat het opleveren ? waar moet ik op letten ? etc. etc. alledaagse vragen beantwoord door mensen uit de buurt ! Onder begeleiding van deskundigen van Lochem Energie vertellen zij u graag meer. Dit hoeft zich niet te beperken tot genoemde voorbeelden maar kan ook gaan over andere energie onderwerpen.

Wij informeren u graag op een informele manier en als het even kan en bij voldoende deelname in ons buurtcafé “de Wippert* . Wij zijn van plan om steeds een avond te wijden aan elk van de technieken die op dit moment al interessant zijn voor onze buurt. Daarbij wordt niet alleen de techniek zelf besproken maar gaan wij ook in op de praktische en financiële aspecten en u kunt met ter zake deskundigen spreken over uw eigen mogelijkheden.

Wij vragen u vriendelijk om ons binnen 2 weken per e-mail te informeren voor welk van de volgende technieken u belangstelling heeft zodat wij u te zijner tijd kunnen uitnodigen om de betreffende avond(en) bij te wonen:

  • Zonnepanelen op eigen dak (kleinschalig) of deelname in opbrengst van panelen elders (postcoderoos) 
  • Warmtepompen en hybride warmtepompen
  • Isolatiemaatregelen

Laat uw interesse blijken door aanmelding op:  stichting.larensebroek@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en email adres en welk onderwerp uw belangstelling heeft .

Wij hopen u op een (of meer) van de avonden te kunnen begroeten.

Werkgroep Energie van Stichting Buurtbelangen Larense Broek e.o.