Stichting Buurtbelangen Larensebroek e.o. zegt de samenwerking met LochemEnergie op

Dit besluit is gebaseerd op de initiatieven van LochemEnergie, die gericht zijn op het faciliteren en mede financieren van grootschalige windturbines zoals in Exel en in Deventer. Wij hebben onze zienswijze hierover eerder uitvoerig gemotiveerd. Wij blijven het onverstandig vinden om dergelijke grootschalige projecten door te zetten, ondanks het gemis aan draagkracht van de lokale bevolking. Zoals verwacht zien wij nu al dat de cohesie in de buurten onder druk staan, voordat er een besluit  is genomen.

Wij hebben geprobeerd om in constructief overleg LochemEnergie op andere gedachten te brengen en haar standpunt over grootschalige windprojecten te herzien. Wij zien geen signalen dat er sprake is van voortschrijdend inzicht.
Wij blijven vasthoudend in onze doelstelling om het welzijn en leefbaarheid van onze buurten voorop te stellen en willen duidelijkheid scheppen aan onze achterban; wij schorten de samenwerking met Lochem Energie dan ook op tot het moment dat grote windturbines van de baan zijn.