Informatieavond

Op dinsdagavond 29 oktober organiseerden wij een informatiebijeenkomst om de bewoners van Larense Broek, Bekmansbroek en ’t Veller te informeren over de mogelijke plannen van een windmolenpark in dit gebied.

De opkomst was groot, zo’n 170 aanwezigen kregen alle informatie te horen over de Regionale Energie Strategie, windturbineplannen en de gezondheidsaspecten van de windturbines in de nabijheid van woningen. Een geslaagde avond, waarbij iedereen er (nog meer) van doordrongen raakte dat deze locatie ongeschikt is.