Buurt Energie Strategie

Met het door ons ontwikkelde Buurt Energie Strategieplan beogen wij op een constructieve en positieve manier de planvorming van energiebesparing en duurzame energie in het Larense Broek e.o. vorm te geven met behoud van ons natuurlandschap.