Windvoorwaarden

Begin dit jaar hebben wij onze windvoorwaarden opgesteld. Hierin stellen wij als stichting onze randvoorwaarden voor toepassing van grootschalige windenergie. Deze kunt u gebruiken bij het invullen van de digitale bewonersenquete die de Gemeente Lochem vanaf 25 november wil houden t.b.v. het nieuwe beleidskader zon en windenergie