De Buurt Energie Strategie krijgt vorm!

In de nieuwsbrief van 11 november jl. hebben we jullie geïnformeerd over de Buurt Energie Strategie (BES). Omdat de planvorming doorgaat en protesteren tegen de plannen alleen niet voldoende is maken we zelf een plan voor de buurt. Een plan waarin het niet alléén gaat om het vinden van locaties voor grootschalig wind en zon. In dit plan gaat het om het welzijn van de inwoners, lokale economie (waaronder landbouw en toerisme) natuur, en landschap. Met daarbij een koppeling met kansen voor het opwekken – en besparen van energie. 

Financiering rond/ samenwerking met partijen

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we in gesprek waren met zowel LochemEnergie als Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor expertise en begeleiding bij de uitvoering van de BES. Beide organisaties zijn hier inmiddels toe bereid. De noodzakelijke financiering voor de uitvoering van het plan van circa € 25.000 wordt gedekt door een bijdrage van de gemeente Lochem en het ECCO project van LochemEnergie. 

Trouw aan onze uitgangspunten

Uitgangspunt bij de uitvoering blijft dat we als Stichting trouw blijven aan onze doelstellingen die staan voor het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu van mensen, flora en fauna. 

We zijn en blijven tegen grootschalige verstorende elementen die ons gebied bedreigen, maar willen onderzoeken waar kansen liggen voor het besparen en opwekken van energie. Dit met behoud van de waardevolle functies en karakteristieken die onze leefomgeving zo waardevol maken.

Foto: Ellen Schierboom

Tijdsdruk 

Er zit wel enige tijdsdruk op het proces. Dit heeft alles te maken met het RES 1.0 bod van de CleanTech regio dat in juni wordt uitgebracht. Een bod waarin dus wordt aangegeven hoeveel energie er opgewekt kan worden in de gemeente Lochem (waaronder het Larensebroek). We gaan dan ook voortvarend aan de slag. Dit vraagt wel om enige inzet van zowel het bestuur als de buurtbewoners voor de komende periode. Wat het extra complex maakt is dat we natuurlijk rekening te houden hebben met de corona maatregelen. We zullen dan ook veel zaken online moeten regelen. 

Meedoen?

De komende tijd wordt u als inwoner van de buurt meerdere malen gevraagd om uw mening. We zijn ook op zoek naar een aantal buurtbewoners die in de periode maart – juni wat intensiever betrokken willen zijn. Het gaat dan om een werkgroep voor landschap en een werkgroep voor energie. De planning is dat deze werkgroepen voor het eerst een (online- coronaproof) meeting hebben op 8 en 10 maart. Wij zijn heel erg blij met jullie deelname. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten. 

Verder informatie

Op korte termijn volgt er meer informatie over de stappen in dit project en de wijze waarop jullie betrokken kunnen zijn bij deze unieke ontwikkeling.

Heb je nu al vragen? Mail ze naar: BES@larensebroek.nl