Lokale energie, wat zijn onze mogelijkheden voor nu en de toekomst!

Foto: Pixabay
Beste buurtgenoten,

Deze week beginnen we met het Energieproject, je kunt nog meedoen!


De eerste avond over energie in onze omgeving op 10 maart. 

Ook dit onderwerp benaderen we vanuit het landschap. We willen meewerken aan duurzame lokale energie, als het past binnen onze mooie woon- en werkomgeving. Welke ideeën hebben we daarover en hoe voeren we die uit? Denk je met ons mee?
 
Aanstaande woensdag 10 maart om 19.30 uur gaan we van start in de BES (Buurt Energie Strategie) werkgroep ENERGIE van, voor en door de inwoners van de Larensebroek in samenwerking met LochemEnergie. We nodigen je van harte uit en we hopen op inspirerende sessies en mooie plannen. Na aanmelding ontvang je een Zoom-link om aan de avond deel te nemen.

Tijdens het eerste overleg gaan we ons aan elkaar voorstellen en willen we de BES nog een keer goed doorspreken in deze groep, verwachtingen delen en de aanpak (stappenplan) doorspreken. Ook zal Gabi Stoffelen van ROM3d, die de energie werkgroep gaat begeleiden, ons de eerste data en kaarten laten zien over de huidige energiebehoefte in het BES gebied. Dus we willen de klokken even gelijk zetten voor een gezamenlijke start van de energie analyse en alvast de eerste resultaten bespreken. Ook de verdere activiteiten van de werkgroep gaan we samen plannen. 
 
Agenda BES werkgroep energie op 10 Maart
– Welkom
– Voorstelrondje 
– Programma van de avond uitleggen 
– BES uitleggen: wat is de BES en wat gaat de werkgroep doen
-Introductie ROM3d
-Stappenplan met data en tot zomervakantie (eind juni)
– waar werken we naar toe
– Eerste analyse van de energie verkenning stap 1: Van brede basis scenario’s en dan trechteren op wat inwoners zelf willen/kunnen
– Ophalen om ervaringen en ideeën van de werkgroepsleden 
– Discussie business case: hoe geld verdienen voor landschap en natuur versterking:
– van klein- naar grootschalige opwekinstallaties
– faire pachtprijs voor energie installaties
– goedkoop krediet
– meer produceren dan zelf nodig en dus verkopen aan dorp Laren
– Planning vervolgactiviteiten:
– Communicatie naar de “achterban” 
– volgende sessies BES werkgroep energie
– bijpraatsessie warmte uit asfalt
– bijpraatsessie over kleinschalige wind

Aanmelden voor 10 maart?
Mail naar: BES@larensebroek.nl. Vanwege Corona is de avond online, we sturen je vooraf een link naar de meeting.
 
Op de hoogte gehouden worden? 
Wij informeren onze buurtbewoners regelmatig via website en nieuwsbrief over de projecten waart we aan werken. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet, maar wilt u deze wel ontvangen? Stuur dan een email naar BES@larensebroek.nl